Sport and Sponsoring

HMI Sports heeft zich bijzonder gespecialiseerd op dit gebied. Het thema "sponsoring" is een belangrijke bouwsteen in het marketingconcept van bedrijven en verenigingen.
We zorgen voor manieren om te sparen op belastingen en sociale bijdragen en maken het mogelijk te sparen met rente. Sportliefhebbende bedrijven kunnen zo aan zinvol sponsoring doen met verbetering van het bedrijfsimago zonder extra belasting.
 
Verdere voordelen voor bedrijven en verenigingen:            

  • compensatie van arbeids- en conjunctuurschommelingen
  • besparingen op toeslagen voor overuren
  • extra werkgeversprestaties in het kader van de wettelijke geschiktheid
  • onbeperkt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen
  • verhoging van de aantrekkelijkheid van uw bedrijf/vereniging bij het zoeken naar en het aanwerven van vaklui en managers.
  • mogelijkheid op vervroegd pensioen voor de medewerkers in het bedrijf
  • identificatie met het bedrijf/de vereniging