Gegevensbescherming

We gebruiken de gegevens die u ons vrijwillig via onze website ter beschikking hebt gesteld (zoals bv. uw naam, de naam van het bedrijf, uw adres en de contactgegevens, zoals bv. uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres) om u de informatie te verlenen die u op onze website hebt opgevraagd. Als u een aanvraag per e-mail hebt gestuurd, sturen we ons antwoord op uw aanvraag naar uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk een andere vorm van contactopname wenst. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en wissen ze na het respectievelijk gebruik, voor zover de wettelijke voorschriften geen langere bewaring voorzien of u uitdrukkelijk wenst dat we uw gegevens voor eventuele commerciële doeleinden gebruiken. We geven persoonlijke gegevens alleen door als dit door de wet of door een gerechtelijk besluit verlangd wordt, om strafdaden te verhinderen, of als dergelijke maatregel voor onze bescherming of voor de verdediging van onze rechten nodig is.