Evaluatiecentrum

De vaklui van HMI-Sports staan ter beschikking voor verdere diensten:

  • evaluaties
  • onderzoeken
  • analyses
  • opstellen van contractoverzichten
  • kosten/batenanalyse

 

We begeleiden u bij al uw vragen en vinden professionele en op de markt afgestemde oplossingen.
Contact opnemen via office@hmi-sports.com