Colofon

Gegevens volgens artikel 5 van de Duitse mediawet (Telemediengesetz =TMG) Verantwoordelijk voor de inhoud:

HMI Sports
Hotes Management International
Eigenaar Jürgen Hotes
Pariser Str. 3 | 10719 Berlijn, Duitsland
Tel. +49 (0) 30 .88 91 88 13
Fax: +49 (0) 30 .31 50 56 78
E-mail: office@hmi-sports.com


Oorspronkelijke informatie volgens artikel 11 van de verordening inzake de bemiddeling van verzekeringen (Versicherungsvermittlungsverordnung = VersVermV):

Aard van de activiteit: Jürgen Hotes is verzekerings- en financieel makelaar met een licentie volgens artikel 34 d sectie. 1 van de arbeidswetten (Gewerbeordnung = GewO)

Registratie van de bemiddelaar in het register:
Plaats van het register: IHK Potsdam
IHK-Registrierungs-Nr. D-ILG0-TG8AH-22
(Bedrijfsadres: Teerofendamm 136, 14532 Kleinmachnow)
Btw-nummer: DE 276340384


De registratie kan worden gecontroleerd bij:
Duitse Industrie- en Handelskamer Officieel Geregistreerde Vereniging (Deutscher Industrie- und Handelskammertag = DIHK e.V.)
Breite Straße 29, 10178 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 20308-0, fax: +49 30 20308-1000
Internet: www.vermittlerregister.info


Aandelen en betrekkingen:

Er hebben geen verzekeringsmaatschappijen aandelen bij het bovengenoemd makelaarsbedrijf en de makelaar heeft noch direct noch indirect meer dan tien percent aan de stemrechten of aan het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij.

 

Ombudspunten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting volgens artikel 11 sectie. 1 Nr. 7 van het VersVermV:
Officieel geregistreerde vereniging "Versicherungsombudsmann e.V.", Postfach 08 06 32, 10006 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 1804 20308224424, fax: +49 1804 20308224425
Internet: www.versicherungsombudsmann.de


Ombudsman voor private ziekte- en zorgverzekering, Postfach 06 02 22, 10052 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 1802 550444;fax: +49 30 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de


Opmerking: Bepalende wettelijke afspraken zijn o.a. de wet op verzekeringspolissen (Versicherungsvertragsgesetz =VVG) en de verordening inzake de bemiddeling van verzekeringen (Versicherungsvermittlerverordnung = VerVermV). De beroepsgerechtelijke regelingen kunnen worden bekeken en opgevraagd op de door het Duitse Ministerie van Justitie en de door de B.V. "juris GmbH" beheerde homepage www.gesetze-im-internet.de .

Vermogensschadeaansprakelijkheidsplicht: Nr. 34-IBC0801849
HDI Gerling Versicherung, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Duitsland

Disclaimer

De exploitanten van deze website proberen in de mate van de redelijkheid juiste en volledige informatie op deze website te zetten. Ze zijn hiervoor in geen geval aansprakelijk. Dat geldt ook en in het bijzonder voor de inhoud van externe websites, waarnaar deze website verwijst (links). Voor alle door deze website gelinkte inhoud zijn uitsluitend de desbetreffende auteurs zelf verantwoordelijk. De exploitanten hebben in geen geval invloed op de tekst van de links noch op de vormgeving en de inhoud van de gekoppelde pagina's. Ze maken zich de inhoud niet eigen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen van bestaande rechten van eender welke soort of tegen het geldende recht. De exploitanten zijn ertoe gerechtigd de inhoud van deze pagina's te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. De publicatie of de verspreiding van de inhoud, in het bijzonder van de foto's, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitanten. De op deze pagina ter beschikking gestelde informatie vormt geen afgesloten advies en vervangt de nodige persoonlijke adviessessie niet.

Copyright

Alle bestanddelen van de website zijn onderhevig aan het auteursrecht. Alle soorten publicatie, ook gedeeltelijk, zijn verboden.

Webontwerp en realisatie

tl_files/layout/jmp_media.jpg
jmp media
Uw creatieve dienstverlener voor Berlijn en Brandenburg

www.jmp-media.de

Fotobronnen

Teamfoto's: fotografe Heidi Scherm www.heidischerm.de

Headerbilder Startseite fotolia.de
(Strategische foto: ©jokerpro, voetbal: ©bilderstoeckchen, ©karaboux, basketbal: ©Mariano Pozo Ruiz, handbal: ©carmeta, ijshockey: ©Igor Semechin)

geanimeerde wereldbol: fotolia.de ©illuminator
roll-over-kaart: fotolia.de © Increa